General

Prin existenta a doua tipuri de imprumuturi ce pot fi acordate membrilor C.A.R. S.I.P., se asigura posibilitatea acestora de a alege cea mai buna varianta de finantare, adaptata nevoilor de moment ale solicitantilor.

Fiecare membru isi poate constitui un fond social:

 • fond social traditional, cu depunere lunara obligatorie (minim 20 lei respectiv 5 lei pentru pensionari, max 200 lei);

Documentele necesare obtinerii imprumuturilor sunt:

Pentru titular:

 • adeverinta angajament formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu e cazul pentru pensionari);
 • BI/CI titular;
 • talon de pensie (in cazul pensionarilor) ;

Pentru giranti:

 • adeverinta angajament formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza;
 • BI/CI girant;

MENTIUNI:

 • Numarul de giranti se stabileste in functie de suma imprumutata:
 • Fiecare imprumut va fi solicitat printr-o cerere scrisa pe formular tipizat.
 • Toate formularele se gasesc la punctele de lucru ale C.A.R. S.I.P, iar adeverinta de angajament poate fi descarcata si de pe site (sectiunea documente utile). Pentru membrii salariati adeverintele de angajament trebuie semnate (de conducatorul unitatii si contabil) si stampilate.
 • Dobanzile acordate fondurilor sociale si cele aplicate imprumuturilor sunt stabilite in conferinta C.A.R. S.I.P.

AVANTAJE:

 • Nu se percep comisioane de acordare a imprumuturilor, comisioane la depuneri fond social sau la retrageri fond social;
 • Nu se percep comisioane de rambursare in avans a imprumuturilor, indiferent daca este vorba de o rambursare partiala sau integrala;
Scroll to Top